Allround Lasser

Allroundlasser
Niveau 3

Als allround lasser werk je zowel binnen het bedrijf als buiten het bedrijf op locatie bij opdrachtgevers. Je werkt in de metaalproductenindustrie, machine-industrie, elektrotechnische industrie, scheepbouw, transportmiddelenindustrie en in de bouw. Je voert laswerkzaamheden uit in alle voorkomende posities en volgens de vereiste lascertificaten behorende bij het bedrijf. Als allround lasser voer je een deel van het werk uit naar eigen inzicht. De aard van de werkzaamheden is zowel routinematige als niet-routinematig. Om je werk te kunnen uitvoeren beschik je over brede en specialistische kennis van materialen, las-toevoegmaterialen, diverse lasprocessen en lasvaardigheden die nodig zijn voor het aflassen van lasproducten in alle posities. De complexiteit van het uitvoeren van laswerk in alle posities wordt onder andere bepaald door de benodigde materialenkennis, de geometrie van het werkstuk/lasnaadvorm, de kwaliteitseisen en de seriegrootte. Je hebt aandacht voor veiligheid en milieu.

Leertraject

Leerjaar 1: In het eerste leerjaar van deze opleiding krijg je de vakken basisvaardigheden metaal, basisconstructie, basislassen en vakken als materialenleer, wis- en natuurkunde, tekeninglezen, Nederlands, rekenen en Burgerschap. Je leert je machine- en je materiaal productie gereed te maken. Je leert verschillende lasposities uit te voeren met verschillende lasnaadvormen. Je leert wanneer en hoe vaak en waarmee je controles uit kunt voeren. Ook werk je aan (communicatieve) vaardigheden die je als werknemer moet bezitten.

Werkend leren: Je werkt 4 dagen in een erkend leerbedrijf ( waarvan 1 dag Metaalwerk )  waar je ook de tijd krijgt om aan je schoolopdrachten te werken onder begeleiding van een praktijkopleider en krijg je 1 dag theorie.

Leerjaar 2: Het tweede leerjaar gaat om het meer verdiepen en praktisch toepassen van de vakken van het eerste leerjaar, het werken met meerdere lasdisciplines en je sluit af met een Proeve van Bekwaamheid in de praktijk. Ook in dit schooljaar ga je weer 4 dagen werken en krijg je 1 dag theorie.

Leerjaar 3: Het derde leerjaar draait om nog meer verdieping en vooral om de sterkte van de las, de keuze t.a.v. de lasdiscipline, de lasnaadvorm, keuze toevoegmateriaal, de vertaling naar de WPS. Tenslotte sluit je af met een Proeve van Bekwaamheid in de praktijk. Ook in dit schooljaar ga je weer 4 dagen werken en krijg je 1 dag theorie.

Branche: Metaal en Werktuigbouwkunde
Opleidingsduur: 3 jaar
Niveau: 3
Leerweg(en): BBL
Locatie(s): Terneuzen en Vlissingen
Crebo: 25287

Vul het formulier in en schrijf je direct in