BasisLasser

Basislasser
Niveau 2

Als basislasser werk je voornamelijk in de metaalindustrie, machine-industrie, elektrotechnische industrie, scheepsbouw, transportmiddelenindustrie en de bouw. Je werkt voornamelijk binnen het bedrijf en een enkele keer op locatie bij opdrachtgevers. Als basislasser beschik je over algemene basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn voor het bewerken, hechten en aflassen van productielaswerk. Je hecht en last zowel enkelvoudige producten met eenvoudige lasnaadvormen als meervoudige producten met beperkte lasposities. De complexiteit wordt bepaald onder andere door de vorm van de lasnaad, de lasvolgorde en materiaalvervorming (krimp). Ook de laspositie en variatie in verscheidenheid van taken die je moet kunnen overzien als de keuze van het las-toevoegmateriaal vormen complicerende factoren. Als basislasser heb je aandacht voor kwaliteit, veiligheid en milieu.

Leertraject

Leerjaar 1: In het eerste leerjaar van deze opleiding krijg je de vakken basisvaardigheden metaal, basisconstructie, basislassen en vakken als materialenleer, wis- en natuurkunde, tekeninglezen, Nederlands, rekenen en Burgerschap. Je leert je machine- en je materiaal productie gereed te maken. Je leert verschillende lasposities uit te voeren met verschillende lasnaadvormen. Je leert wanneer en hoe vaak en waarmee je controles uit kunt voeren. Ook werk je aan (communicatieve) vaardigheden die je als werknemer moet bezitten.


Werkend leren: Je werkt 4 dagen in een erkend leerbedrijf ( waarvan 1 dag bij Metaalwerk)  waar je ook de tijd krijgt om aan je schoolopdrachten te werken onder begeleiding van een praktijkopleider en krijg je 1 dag theorie.


Leerjaar 2: Het tweede leerjaar gaat om het meer verdiepen en praktisch toepassen van de vakken van het eerste leerjaar, het werken met meerdere lasdisciplines en je sluit af met een Proeve van Bekwaamheid in de praktijk. Ook in dit schooljaar ga je weer 4 dagen werken (waarvan 1 dag bij Metaalwerk) en krijg je 1 dag theorie.

Branche: Metaal en Werktuigbouwkunde
Opleidingsduur: 2 jaar
Niveau: 2
Leerweg(en): BBL
Locatie(s): Terneuzen en Vlissingen
Crebo: 25290

Vul het formulier in en schrijf je direct in