Verspaner

Verspaner
Niveau 2

Als verspaner worden de werkzaamheden over het algemeen in een werkplaats binnen het bedrijf uitgevoerd. Je werkt vooral voor toeleverende bedrijven aan bijvoorbeeld de machine-, transportmiddelen-, elektrotechnische- en medische en optische industrie. Nauwkeurigheid en zorgvuldigheid is essentieel bij nagenoeg alle werkzaamheden van jou als verspaner. Je werkt rustig, bedachtzaam en geconcentreerd.

Er worden hoge eisen gesteld aan maatvoering, kwaliteit en toleranties ten aanzien van producten die jij maakt. Je bent kwaliteitsbewust en kan goed communiceren over jouw vak met derden. Je bent alert op fouten en afwijkingen tijdens de werkzaamheden. Ook draag je bij de afronding van de werkzaamheden de noodzakelijke informatie op een heldere wijze over aan alle betrokkenen. Je werkt volgens standaardwerkwijzen. Je maakt in beperkte mate gebruik van algemene basiskennis en vaardigheden op het gebied van verspanende technieken op zowel conventionele, als CNC bediende draai- en freesmachines. Je voert hoofdzakelijk routinematige werkzaamheden uit. Je hebt aandacht voor veiligheid en milieu.

Leertraject

Leerjaar 1: In het eerste leerjaar van deze opleiding krijg je de vakken basisvaardigheden metaal, draaien, frezen en vakken als materialenleer, wis- en natuurkunde, tekeninglezen, Nederlands, rekenen en Burgerschap. Je leert je machine en je materiaal productie gereed te maken, Je leert verschillende verspanende beweringen uit te voeren zoals draaien (rond) en frezen (vlak), Je leert wanneer en hoe vaak en waarmee je controles uit kunt voeren. Ook werk je aan (communicatieve) vaardigheden die je als werknemer moet bezitten.

Werkend leren: Je werkt 4 dagen in een erkend leerbedrijf ( waarvan 1 dag bij Metaalwerk) waar je ook de tijd krijgt om aan je schoolopdrachten te werken onder begeleiding van een praktijkopleider en krijg je 1 dag theorie.

Leerjaar 2:Het tweede jaar draait het om het je verdiepen in de vakken van het eerste leerjaar en het praktisch toepassen. Tenslotte sluit je af met een Proeve van Bekwaamheid in de praktijk. Ook in dit schooljaar ga je weer 4 dagen werken ( waarvan 1 dag Metaalwerk ) en krijg je 1 dag theorie.

Branche: Metaal en Werktuigbouwkunde
Opleidingsduur: 2 jaar
Niveau: 2
Leerweg(en): BBL
Locatie(s): Vlissingen
Crebo: 25623

Vul het formulier in en schrijf je direct in